REALIZOWANE PROJEKTY


Poddziałanie II.2.1 RPO WŁ Modele biznesowe MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie nowego modelu biznesowego dla Epufloor sp. z o.o.

Celem projektu jest pozyskanie wartościowej dokumentacji stworzonej w ramach usługi doradczej związanej z opracowaniem nowego modelu biznesowego. W dłuższej perspektywie posiadany dokument pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, a także ograniczenie sezonowości przychodów, ponadto zaistnienie z oferowanymi produktami na nowych rynkach, gdzie dotychczas nie była prowadzona działalność eksportowa.

Wartość projektu: 86 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 35 000,00 zł

Załączniki:
Zapytanie ofertowe Epufloor
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Załącznik 2 - wzór umowy

Informacja o wyborze wykonawcy

TYTUŁ PROJEKTU: WDROŻENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego spółki. W dłuższej perspektywie zrealizowany projekt przełoży się na, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, a także ograniczenie sezonowości przychodów, ponadto zaistnienie z oferowanymi produktami na nowych rynkach, gdzie dotychczas nie była prowadzona działalność eksportowa.

Wartość projektu: 185 618,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 141 939,80 zł

Poddziałanie I.2.2 RPO WŁ PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie podłogi wygłuszającej nowego typu

Celem projektu jest opracowanie skutecznego i łatwego w zastosowaniu (wolnego od błędów, nieskomplikowanego w montażu) rozwiązania technicznego, podwyższającego izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych, a w szczególności od spadających na podłogę ciężarów oraz zapewniającego zabezpieczenie warstwy wierzchniej przed zniszczeniem, a także zapewniającej bezpieczeństwo poprzez ograniczenie wysokości odbicia spadającego ciężaru.
Projekt obejmować będzie zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe prowadzące do osiągnięcia założonego celu. W ramach projektu przewidziane jest skorzystanie z usług podwykonawców, w zakresie przeprowadzenia prac B+R (Politechnika Śląska), a także prac niezbędnych do przeprowadzenia prac B+R tj. usługi cięcia zakupionych materiałów do badań, a także usługi wykonania instalacji testowej do przeprowadzenia badań, a następnie jej utylizacji.

Wartość projektu: 587 280,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 375 653,03 zł